กอ ไก่ ขอ ไข่ ฃอ ขวด คอ ควาย ฅอ คน ฆอ ระฆัง
งอ งู จอ จาน ฉอ ฉิ่ง ชอ ช้าง ซอ โซ่ ฌอ เฌอ
ญอ หญิง ฎอ ชฎา ฏอ ปฏัก ฐอ ฐาน ฑอ มณโฑ ฒอ ผู้เฒ่า
ณอ เณร ดอ เด็ก ตอ เต่า ถอ ถุง ทอ ทหาร ธอ ธง
นอ หนู บอ ใบไม้ ปอ ปลา ผอ ผึ้ง ฝอ ฝา พอ พาน
ฟอ ฟัน ภอ สำเภา มอ ม้า ยอ ยักษ์ รอ เรือ ลอ ลิง
วอ แหวน ศอ ศาลา ษอ ฤๅษี สอ เสือ หอ หีบ ฬอ จุฬา
       
ออ อ่าง ฮอ นกฮูก        

點擊查看泰語元音發音表>> 
教你如何快速正確地練習打泰語>>> 
快速學會書寫和讀出泰語輔音字母>>> 
泰語入門教材《瑪尼和她的朋友們 》第一課>>> 
泰語輔音發音表 
快速學會書寫和讀出泰語輔音字母 
泰語入門 初學者必讀 
初學者如何學好泰語? 
初學者必備:泰語字母鍵盤分布圖壁紙 
快速學會書寫和讀出泰語輔音字母 
泰語的5個聲調怎么讀? 怎么記?
泰語基礎知識
泰語跟我學—— 第1課 人稱
泰語零基礎入門:泰語元音拼讀教學
基礎泰語:怎么讓泰國人教你說泰語 
教你如何快速正確地練習打泰語
【音頻】泰語中多樣化的打招呼
泰語輔音" ร "的特殊讀法
致泰語初學者:實用泰語入門教程介紹 
泰語語法大全 
實用泰語APP免費下載:泰語新手一學就會 
泰語拼讀規則 
泰語縮寫詞匯大全 
教你如何利用開心詞場背泰語旅游單詞